Friday, April 07, 2006

Sejarah kewujudan ilmu SIFAT 20

Perkembangan ilmu tauhid dan faktor2 yg menyebabkan ilmu sifat 20/ ilmu kalam wujud

Asal Usul Sifat 20/ ilmu kalam

Akidah Sifat 20 tidak wujud pada zaman Rasulullah

Hasil titik peluh alim ulama’ setelah wafat baginda

orang mukmin sama ada muhajirin atau ansar beriman secara mengambil terus dari al Quran dan As sunnah...tidak ada ta'wilan. Pendirian mereka adalah beriman dengan sifat-sifat tersebut tanpa mentanzihkan Allah daripada berjirim atau berjisim. Ini tidak bererti perkataan itu tidak bermakna, tetapi makna perkataan itu disesuaikan dengan keagungan dan kebesaran Allah.

"Duhal-Islam". Karangan Dr Ahmad Amin..juzu' 3, m/s 1.

masalah akidah zaman abbasiy..100 tahun selepas kewafatan Rasulullah

muqaddimah perkembangan ilmu kalam.

Banyak perbahasan timbul zaman abbasiy

berlaku pelbagai perbahasan akidah yg tidak wujud pada zaman rasul

Akibat banyak perbahasan terhasilnya "ilmu kalam"

faktor timbul ilmu kalam dan perkembangan.

faktor luar (yunani, greek, kebudayaan)

faktor dalam (tabiat islam sendiri,islam mementingkan ilmu dan pemikiran berlandaskan wahyu)

SEBAB DALAMAN

Quran sendiri sambil ajak kepada tauhid, quran juga menyebut firqah agama2 lain.

tujuan: utk memecahkan dalil agama lain

Quran menyebut ada manusia yg tidak percaya langsung kepada quran ( mereka dinamakan sebagai "dahri")

alim ulama menggunakan cara ilmu kalam utk melawan fahaman sesat.

Setelah Islam memerintah, ketika Islam di dalam kegemilangan, maka timbul pelbagai falsafah

alim ulama mula menggunakan falsafah untuk melawan hujah ahli falsafah..

Pada zaman Islam peringkat pertama, tiada masalah..Salafus soleh terima bulat2 (muruuha kama ja’at)

tetapi selepas Islam dah menang, orang Islam sudah mula berfalsafah dan memikirkan perkara2 lain. Mula memikirkan logikal ketuhanan dan ilmu fiqih.

kesimpulannya, alim ulama mula mengumpul soalan2 serangan minda dengan jawapan2 yang berunsur falsafah dan mengikut minda.

SEBAB LUARAN

sebahagian besar orang yg masuk Islam selepas kemenangan islam beragama lain sebelum memeluk islam.

Mungkin terbawa-bawa ajaran sebelum Islam.

Mungkin bercampur-baur antara ajaran lama dengan ajaran Islam.

Itulah sebabnya berlaku kecelaruan percanggahan antara ajaran Islam dengan ajaran agama lain dalam sesetengah penulisan orang2 di zaman abbassiy.

Ilmu Kalam/ sifat 20 mempunyai pengaruh dari yunani dan Greek.

Barangsiapa yang beri'tiqad bahawa Ilmu sifat 20 bahawa 100% dari Islam, sesungguhnya ia adalah salah!!

Ianya diwujudkan semata-mata sebagai satu metodologi para ulama ataupun suatu kaedah utk menepis pemahaman ketuhanan yang sesat.

Konklusinya, sifat 20 adalah sebagai salah satu usaha para ulama utk menyelamatkan akidah umat Islam akibat serangan ahli falsafah seperti yang telah dinaqalkan oleh al imam al ghazzali dalam tahafut al-falasifah (kecelaruan ahli falsafah)

namun, bukanlah suatu kewajipan yang qat'ie bagi umat Islam utk beriman dengannya (sifat 20) kerana sifat Allah tidak hanya terbatas kepada 20 sahaja bahkan meliputi langit dan bumi dengan segala sifat kesempurnaan yang sesuai dengan keagunganNya. Kata Imam Ahmad; mengenai hadith-hadith sifat (Allah) : Maksudnya : Kami beriman dengannya (yakni dengan segala sifat Allah) dan membenarkannya serta tidak menolak sesuatu darinya apabila diriwayatkannya dengan sanad-sanad yang sahih. (Usul al I'tiqad Ahl Sunnah wal Jama'ah)

Tidak kafir bagi barangsiapa yang tidak beri'tiqad dengan sifat 20 dan begitu juga sebaliknya.

Metode berfikir Abu Mansur Al-Maturidi (Pengasas ilmu tauhid ASWJ)

Berpegang kepada keputusan akal dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syara’. Apabila keputusan itu bertentangan dengan syara’ akal mesti tunduk kepada syara’.

Sabda Nabi s.a.w: “..Sesungguhnya sesiapa yang hidup selepasku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah al-Khulafa al-Rasyidin al-Mahdiyyin (mendapat petunjuk). Berpeganglah dengannya dan gigitlah ianya dengan geraham. Jauhilah kamu perkara-perkara yang diada-adakan (dalam agama), kerana setiap yang diada-adakan itu bid’ah dan setiap yang bid’ah itu sesat”. (Hadith ini sahih. Diriwayatkan oleh Abu Daud, al-Tirmizi dengan menyatakan ianya “hasan sahih”, Ibn Majah dan al-Darimi dalam sunan mereka. Demikian juga Ibn Hibban dalam sahihnya dan al-Hakim dalam al-Mustadrak dengan menyatakan: “Hadith ini sahih”. Ini dipersetujui oleh al-Imam al-Zahabi)

Wallahu Taala a’lam

Disusun: Khairol Khalid Al-Keriani

No comments: